Thulesbo Säteri 

Kontakt

Phone: +46706188861 (AvG)    

Email:   info@thulesbo.se

Thulesbo Säteri

Tullesboallen 308

275 94 Sjöbo

 
Nyheter Om oss Thulesbo Slott Våra hästar Till salu Rehabilitering Foder & Tillskott
Nyheter Om oss Thulesbo Slott Våra hästar Till salu Rehabilitering Foder & Tillskott

 

Rehabilitering

Behandling kan ske efter avtal på tel 0706188861

Skicka SMS om ej svar för bästa service

PHARMA LIGHT produkter används idag främst av professionella inom hästnäringen men också amatörer har upptäckt de stora fördelarna - både för häst och humanbehandling.

Genom att bestråla den skadade delen av kroppen med monokromatiskt (specifik våglängd och bestämd energi) ljus under rätt avvägd tid överförs elektromagnetisk energi till kroppen. Cellerna i det inflammerade området ökar i aktivitet och läkningen påskyndas

Genom att metoden underlättar kroppens läkning och kortar ner läkningstiden har den goda utsikter att bli ett värdefullt komplement till traditionella behandlingsmetoder vid olika tillstånd.

En enkel och snabb ljusbehandlingsmetod kan avsevärt bidra även till minskade behandlingskostnader. Behandlingen är icke-farmakologisk och utförs utvärtes. Den är smärtfri och ger inga kända biverkningar

Thulesbo Säteri behandlar både med Photizo Klinik och WARP10 

med mycket goda resultat.  Den senare kan hyras ut på veckobasis.

ACTIVO MEDs produkter används idag främst av professionella inom hästnäringen.  ActivoMeds produkter finns med i de flesta landslags utrustning för friskvård, rehab och för att förbereda hästarna innan tävling. Professionellt Combitäcke med pulserande magnetterapi - med eller utan massage - samt över bogparti och bakknäets område.

 

Thulesbo Säteri har ett Professional kombinerat täcke med kombinerad magnet och massage.  ActivoMed magnettäcke fungerar mycket bra ihop med behandling med Photizo och Warp.